Archive for: July 2017

ประโยชน์ของการเรียนรู้คำราชาศัพท์

Written on July 30, 2017 in คำราชาศัพท์

มีหลายคนสอบถามมาถึงเรื่องสาเหตุที่ต้องมีคำราชาศัพท์นั้นมีที่มาอย่างไร วันนี้เรามาอธิบายให้ฟังดีกว่า และจะอธิบายให้เห็น...

Continue reading

มูลเหตุที่ทำให้เกิดมีคำราชาศัพท์

Written on July 30, 2017 in คำราชาศัพท์

มีหลายคนสอบถามมาเรื่องมูลเหตุของการเกิดคำราชาศัพท์ ว่าทำไมถึงมี และมีได้อย่างไร เรามาขยายความกันในวันนี้เลยดีกว่า มูลเห...

Continue reading