Archive for: October 2016

รวบรวมคำศัพท์ วันฮาโลวีน

Written on October 25, 2016 in ภาษาอังกฤษ

ใกล้วันฮาโลวีนเข้ามาแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันนี้กัน โดยเราได้รวบรวมมาให้ตามประเภทของคำให้แล้ว...

Continue reading