Archive for: August 2016

คำสนธิ

Written on August 25, 2016 in คำสนธิ

คำสนธิในภาษาไทย หมายถึง คำที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤตมาเชื่อมต่อกัน ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แ...

Continue reading

คำสมาส

Written on August 24, 2016 in คำสมาส

คำสมาส เป็นคำที่เกิดจากการรวมคำสองคำซึ่งต่างก็เป็นคำบาลีหรือสันสกฤตเข้าเป็นคำเดียวกัน โดยการนำมาเรียงต่อกัน ไม่ได้มีกา...

Continue reading

เลือดรักทระนง อ่านว่าอย่างไร

เมื่อคืนได้ดูละครที่กำลังออนแอร์อยู่ที่ช่อง 3 ตอนนี้ ซึ่งมีพระเอกในดวงใจอย่างโป๊บ ธนวรรธน์ วรรธนภูติ จับคู่กับ เดียร์น่า ฟ...

Continue reading

สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ต่างกันอย่างไร?

Written on August 17, 2016 in สำนวนไทย

หลายคนต่างสงสัยว่า สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย นั้นต่างกันอย่างไรหรือว่าเป็นอันเดียวกันเลย เพราะว่าแทบจะแยกความแตกต่างไม...

Continue reading

คำไวพจน์ ที่นิยมใช้ในการแต่งกลอน

Written on August 16, 2016 in คำไวพจน์

หลายคนอยากจะได้คำที่มีความหมายเหมือนกันเพื่อจะไปแต่งกลอนให้สละสลวยหรือจะแปลงให้เสียงลงวรรค/สัมผัสได้ถูกต้อง เลยจะขอให้...

Continue reading

คําอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ รวมคำอวยพรวันแม่ซึ้ง ๆ

Written on August 10, 2016 in ภาษาอังกฤษ

ในวันแม่แห่งชาตินี้ หลายคนกำลังหาคำบอกรักแม่อยู่เป็นแน่ ผมจึงขอรวบรวมคำบอกรักแม่ซึ้ง ๆ เป็นภาษาอังกฤษให้สามารถนำไปใช้บอ...

Continue reading