Archive for: December 2015

ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน

ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน – แปลเพลง

Written on December 31, 2015 in ภาษาอีสาน

หลังจากเปิดตัวเพลงมาได้ไม่นาน ก้องหล้า ยอดจำปาหรือก้องห้วยไร่ก็โด่งดังเป็นพลุแตกด้วยบทเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ที่คนร้องได...

Continue reading
giving

ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้

Written on December 15, 2015 in พุทธสุภาษิต

การให้ก็มีอยู่หลายประเภท เช่น ให้เพื่อสงเคราะห์ เช่น การให้แก่พระสงฆ์ ให้เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูล ได้แก่ ให้แก่ญาติพี่น้อ...

Continue reading
graduate

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต

Written on December 11, 2015 in คำบาลีและสันสกฤต

บัณฑิต ที่แปลว่า ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา หรือ ผู้มีปัญญา ตรงกับภาษาบาลีและสันสกฤต บาลี ปณฺฑิต สันสกฤต ปณฺฑิต

Continue reading