คำพ้องความหมาย

คำพ้องความหมาย คือคำหรือกลุ่มคำที่มีความหมายซ้ำกันหรือเหมือนกัน อาจจะเป็นศัพท์หนึ่งคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่การเขียนและการออกเสียงแตกต่างกัน เนื่องมาจากภาษาไทยเป็นภาษาของเสียงดนตรี ภาษาเพลงขับกล่อม ภาษาของบทกลอน ซึ่งเป็นมีลักษณะของการบังคับใช้คำ แถมยังเป็นภาษาที่มีการใช้กับบุคคลแต่ละลำดับชั้นไม่เหมือนกัน เช่น ศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ ขุนนางผู้ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์ย่อมแตกต่างกับศัพท์หลายคำที่ไทยรับเอาคำในภาษาต่างประเทศมาใช้ ทำให้คำศัพท์ในภาษาไทยแตกออกไปได้หลายคำ เพื่อให้เหมาะกับกาลเทศะ และบริบทของการใช้งาน

สรุปความหมายของ คำพ้องความหมาย แบบกระชับ

หากจะเอาสรุปแบบสั้น ๆ ของ คำพ้องความหมาย คือ คำคนละคำกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน หรือมีความหมายใกล้เคียงกันมาก คำพ้องความหมายอาจเรียกได้อีกอย่างว่า “คำไวพจน์”

คำพ้องความ ในพจนานุกรม

(คำนาม) คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น โคกับวัว ควายกับกระบือ มนุษย์กับคน ไวพจน์ ก็ว่า

 

การใช้คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน

คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันคือ คำที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันตรงการนำไปใช้โดยจะยึดเอาความหมายในประโยครวมหรือประธานเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น

การใช้คำพ้องความหมาย ควายกับกระบือ วัวกับโค

  • นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ
  • คนต่างจังหวัดต่างพากันตื่นเช้า ๆ ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ทุ่งนา

 

น่าจะพอเห็นภาพของคำพ้องความหมายกันแล้วนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วมันก็คือหนึ่งการเรียกชื่อของ คำไวพจน์ นั่นเอง โดยหมายถึง คำที่มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งมีมากหลากหลายคำ บางครั้งคำไวพจน์ก็มีชื่อเรียกไปตามความเข้าใจว่าเป็น “การหลากคำ” บ้าง “คำพ้องความหมาย” บ้าง “คำพ้องความ” บ้าง ครับ

 

ไปดูเพิ่มเติมต่อกันได้เลย

ไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมคำไวพจน์ได้ที่ https://www.wordyguru.com/browse/vaipotchana

รวบรวมคำไวพจน์ไว้ทุกคำมากที่สุดในโลก https://www.wordyguru.com/browse/vaipotchana/toc

แบบแยกเป็นหมวดหมู่ https://www.wordyguru.com/browse/vaipotchana/explore/categories

หรือจะค้นหาทีละคำ https://www.wordyguru.com/browse/vaipotchana/explore

58114 views