ปัจจุบันคำที่เราใช้ไม่ได้เป็นคำที่จากภาษาไทยเพียงเท่านั้นยังมีคำที่มาจากประเทศอื่นอีกมากมายที่เราใช้จนชินตา เช่น คำจากภาษาเขมร บาลี-สันสกฤต จีน อังกฤษ วันนี้เราจึงมานำเสนอคำที่มีความหมายว่า “ดวงจันทร์” ที่เราใช้กันในภาษาไทยว่ามีคำไหนบ้าง มาดูกันเลย

คำที่มีความหมายว่า ดวงจันทร์

– เขน (ภาษาถิ่นปักษ์ใต้)น. พระจันทร์.

– แข น. ดวงเดือน, พระจันทร์. (เขมร).

– เดือน น. ดวงจันทร์

– ตโมหร น. พระจันทร์. (สันสกฤต: ตโมหร แปลว่า ผู้คลายความมืด).

– ตโมนุท น. พระอาทิตย์, พระจันทร์. (สันสกฤต: ตโมนุท แปลว่า ผู้ขจัดความมืด).

– โทษากร น. พระจันทร์. (สันสกฤต).

– โทษารมณ์ น. พระจันทร์. (สันสกฤต: โทษ + บาลี: อารมฺมณ).

– นิศานาถ, นิศาบดี, นิศามณี, นิศารัตน์ น. พระจันทร์. (สันสกฤต).

– นิศากร น. พระจันทร์. (สันสกฤต; บาลี: นิสากร).

– บริมาส [บอริมาด] น. พระจันทร์เต็มดวง.

– บุหลัน น. เดือน, ดวงเดือน, พระจันทร์. (ชวา)

– ปักษธร น. นก; พระจันทร์.

– พิธุ น. พระจันทร์. (บาลี, สันสกฤต: วิธุ).

– มา น. พระจันทร์. (บาลี; สันสกฤต: มาสฺ).

– มาส น. พระจันทร์, เดือน. (บาลี, สันสกฤต).

– รัชนีกร น. พระจันทร์. (บาลี, สันสกฤต).

– รชนีกร น. พระจันทร์. (สันสกฤต).

– วิธู น. พระจันทร์. (บาลี, สันสกฤต: วิธุ).

– ศศธร น. ทรงไว้ซึ่งรูปกระต่าย คือ ดวงจันทร์. (สันสกฤต).

– ศศพินทุ์, ศศลักษณ์ น. ดวงจันทร์. (สันสกฤต).

– ศศิ, ศศิน, ศศี น. ”ซึ่งมีกระต่าย” คือ ดวงจันทร์. (สันสกฤต).

– ศศิกษัย น. พระจันทร์แรม. (สันสกฤต).

– ศศิธร น. ดวงจันทร์. (สันสกฤต แปลว่า พระอิศวรผู้มีพระจันทร์เป็นปิ่น).

– ศศิมณฑล น. ดวงพระจันทร์. (สันสกฤต).

– สิตางศุ์ น. พระจันทร์. (สันสกฤต).

– สุมะ (ภาษาแบบแผน) น. พระจันทร์. (บาลี, สันสกฤต: โสม).

– โสม น. พระจันทร์ (บาลี, สันสกฤต).

– สีตลรัศมี ว. มีรัศมีเย็น หมายถึง พระจันทร์

– อินทุ น. พระจันทร์. (บาลี, สันสกฤต)

 

อ้างอิงจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

 

พอคุ้นหูคุ้นตากันบ้างใช่ไหมครับกับคำเหล่านี้อาจจะมีบางคำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เมื่อดูแล้วก็จะเห็นว่ามีหลายคำที่เราใช้จนคิดว่าเป็นคำในภาษาไทยเอง ยังมีอีกหลากหลายคำศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศและเราใช้อย่างแพร่หลายในภาษาไทย

572 views