หลายคนมีข้อสงสัยว่า ร้านขายอาหารที่มีอยู่ทั่วไปเห็นเขียนว่า ก๋วยจั๊บกันหมด แต่มีบางร้าน หรือบางครั้งบอกว่านั่นเขียนผิดนะ เลยสงสัยในใจว่าตกลงอันไหนผิด แล้วที่เขียนถูกจริง ๆ คือคำไหน งั้นเราไปดูกันเลย

กวยจั๊บ เป็นอาหารดั้งเดิมของแต้จิ๋ว

กวยจั๊บ เป็นอาหารดั้งเดิมของแต้จิ๋ว ในภาษาจีนแต้จิ๋วมีสองคำที่ออกเสียงเหมือนกันและใช้แทนกันได้คือ จีน: 粿汁; พินอิน: guǒ zhī แปลว่า ซุป[เส้น]ข้าวสุก หรืออีกนัยหนึ่งว่า จีนตัวเต็ม: 粿雜; จีนตัวย่อ: 粿杂; พินอิน: guǒ zá แปลว่า [เส้น]ข้าวสุก[และอื่น ๆ อีก]หลายอย่าง

 

ทำไมถึงเขียนก๋วยเตี๋ยวได้ แต่ก๋วยจั๊บไม่ได้

เพราะคำนี้ออกเสียงว่า ก๋วย – เต่ี๋ยว แต่ กวยจั๊บ ออกเสียงว่า กวย – จั๊บ

 

หลักการทับศัพท์เพิ่มเติม

คำมาจากภาษาต่างประเทศ
ถ้าเป็นภาษาที่ไม่วรรณยุกต์ ก็จะใช้ทับศัพท์แบบไม่มีวรรณยุกต์
ถ้าเป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ เช่น ภาษาจีน ก็จะทับศัพท์โดยใช้วรรณยุกต์ ให้ออกเสียงใกล้กับต้นฉบับ
ไม่ใช่เสียงที่คนไทยออก

 

กวยจั๊บ <- ถูก

ก๋วยจั๊บ <- ผิด