อนุญาต ที่ไม่ใช่ อนุญาติ
อนุญาต ที่ไม่ใช่ อนุญาติ

อนุญาต ที่ไม่ใช่ อนุญาติ

เนื้อหาในหน้านี้

คำในภาษาไทยอีกหนึ่งคำที่มักจะเขียนและสะกดผิดกันมาตลอด หากมีโพลสำรวจก็คงหนีไม่พ้นอันดับต้น ๆ นั่นคือคำว่า อนุญาต ที่เขียนผิดโดยการเติม สระอิ ไปบน ต.เต่า กลายเป็นคำว่า อนุญาติ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เองก็พลาดกันบ่อยครั้งกับคำนี้

 

 

 

ทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุอาจมาจากการสับสนกับคำว่า ญาติ ที่หมายถึง ญาติพี่น้อง ส่วนคำว่า อนุญาต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

อนุญาต หมายถึง ยินยอม, ยอมให้, ตกลง (ก.)
ซึ่งมาจากคำว่า อนุญฺญาต ในภาษาบาลี

 

ส่วนที่เขียนผิดเป็น อนุญาติ หากแยกคำออกจากกันก็จะได้เป็น 2 คำ ดังนี้

 

ดังนั้นหากไปใช้ผิดหรือสะกดผิดเป็น อนุญาติ ซึ่งเป็นการนำเอาคำสองคำมารวมกันอาจทำให้มีความหมายใหม่ว่า ญาติผู้น้อย หรือ ญาติรุ่นหลัง ๆ เลยก็ได้ จะเห็นได้ว่าเขียนผิดเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปมากโข และหลักการจำง่าย ๆ ที่นำมาฝากคือให้จำว่า ญาติพี่น้อง (ญาติ - ติ - พี่ - น้อง เพราะคนอื่น ติ ไม่ได้) เพราะฉะนั้น อนุญาต จึงไม่สามารถ ติ ได้