หลักการเติม ed หลังคำกริยา สำหรับ Regular Verbs ในคำกริยาช่อง 2 และช่อง 3

หลักการเติม ed หลังคำกริยา สำหรับ Regular Verbs ในคำกริยาช่อง 2 และช่อง 3

    จากวันก่อนที่ได้อธิบายเรื่อง กริยา 3 ช่อง และเห็นประเภทของคำกริยา 3 ช่องไปแล้ว นั่นคือมี Regular Verbs (กริยาผันปกติ - เติม ed) และ Irregular Verbs (กริยาผันไม่ปกติ) เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหลักการเติม ed ใน irregular verbs กัน และนี่สำคัญเพราะออกข้อสอบกันอยู่เรื่อยๆ จ้า

 

หลักการเติม ed หลังคำกริยา สำหรับ Irregular Verbs

Regular verb กริยาผันด้วยการมีรูป –ed ต่อท้าย (ผันแบบปกติ)

1. เติม –ed ต่อท้ายคำกริยาหรือกริยาช่อง 1 เช่น

help helped help = ให้ความช่วยเหลือ
play played played = เล่น

2. ส่วนกริยาที่ลงท้ายด้วย e เติม –d ไปท้ายกริยาช่อง 1 เช่น

hate hated hated = เกลียด
dance danced danced = เต้น

3. กริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –ed เช่น

study studied studied = เรียนหนังสือ
marry married married = แต่งงาน

*ยกเว้นกริยาที่หน้า y เป็นสระ (a e i o u) สามารถเติม –ed ต่อท้ายได้เลย เช่น

play played played = เล่น
spray sprayed sprayed = ฉีดพ่น

4. กริยาที่มีพยางค์เดียว และมีสระ (a e i o u) เพียงตัวเดียว ให้ซ้ำตัวอักษรท้ายสุดแล้วเติม –ed เช่น

stop stopped stopped = หยุด
mob mobbed mobbed = ถู

5. กริยาที่ลงท้ายด้วยอักษร L (แอล) ให้ซ้ำตัว L (แอล) อีกตัวแล้วเติม –ed เช่น

travel travelled travelled = เดินทาง

 

มีคำกริยาอีกหลายคำ แต่หลัก ๆ ก็จะเติม ed ตามกฎทั้ง 5 ข้อนี้แหละ สนใจสามารถดูต่อได้ที่ กริยา 3 ช่อง หมวด Regular Verb

 


อ่านต่อเพิ่มเติม