บทความน่ารู้

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต | Wordy Guru

บัณฑิต

บัณฑิต ที่แปลว่า ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา หรือ ผู้มีปัญญา ตรงกับภาษาบาลีและสันสกฤต

บาลี

ปณฺฑิต

สันสกฤต

ปณฺฑิต

ความหมายอื่น ๆ

ผู้รู้, ผู้ทรงความรู้, คนฉลาด

   

 

 

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต