บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต

โดย Teacher Guru   

จำนวนการเข้าชม 15 ครั้ง

บัณฑิต

บัณฑิต ที่แปลว่า ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา หรือ ผู้มีปัญญา ตรงกับภาษาบาลีและสันสกฤต

บาลี

ปณฺฑิต

สันสกฤต

ปณฺฑิต

ความหมายอื่น ๆ

ผู้รู้, ผู้ทรงความรู้, คนฉลาด

   

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม