บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต

โดย Teacher Guru   

จำนวนการเข้าชม 9 ครั้ง

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต | Wordy Guru รอบรู้คำศัพท์

บัณฑิต

บัณฑิต ที่แปลว่า ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา หรือ ผู้มีปัญญา ตรงกับภาษาบาลีและสันสกฤต

บาลี

ปณฺฑิต

สันสกฤต

ปณฺฑิต

ความหมายอื่น ๆ

ผู้รู้, ผู้ทรงความรู้, คนฉลาด

   

บัณฑิต ตรงกับคำไหนในภาษาบาลีและสันสกฤต
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม