คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า

คำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า

คำที่มีความหมายว่าป่าในภาษาไทยมีหลายคำ สามารถเลือกใช้ได้ตามบริบท หรือจะปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในบทร้อยกรอง บทกลอนก็ได้

 

รวมคำไวพจน์ หมวด คำไวพจน์ ป่า

คำไวพจน์ - คำไวพจน์ ป่า ได้แก่

 • ไพร
 • พง
 • ดง
 • อารัญ
 • อารัณย์
 • พนา
 • ชัฏ
 • เถื่อน
 • พนัส
 • พนา
 • อรัญญิก
 • พงพนา
 • ไพรวัน
 • พงพี
 • พงไพร
 • ไพรสัณฑ์
 • พนาดร
 • พนาลี
 • พนาวัน

 

 

ตัวอย่างการนำไปใช้

เราก็ทรงศักดาวราฤทธิ์ ทศทิศไม่รอต่อได้

ทำไมแก่มนุษณ์เท่าตัวไร กับอ้ายลิงไพรพนาวัน

 


อ่านต่อเพิ่มเติม