บทความน่ารู้

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ

ประกอบไปด้วย

คำราชาศัพท์ คำสามัญ
พระจุฑามณี ปิ่นประดับเพชร
พระอุณหิส กรอบหน้า
พระมหามงกุฎ หมายถึงพระมหาพิชัยมงกุฎในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
พระกุณฑล ต่างหู
ตุ้มพระกรรณ ต่างหู
พระกรรเจียก จอนหู
เกยูร สร้อยอ่อน, ทองต้นแขน
สร้อยพระศอ สร้อยคอ
พระมหาสังวาล สร้อยตัว, สร้อยยาวสวมสะพายแล่ง
ทองพระกร, พระกำไล, พระวลัย กำไล
พาหุรัด กำไลต้นแขน
สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัย สร้อยข้อมือ
พระกำไลหยก กำไลหยก
กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาท กำไลข้อเท้า
พระธำมรงค์ แหวน
รัดพระองค์ เข็มขัด
พระปั้นเหน่ง หัวเข็มขัด
ทองพระกร, ทองกร, พระวลัย กำไล

 

 

คำราชาศัพท์ - คําราชาศัพท์ หมวดเครื่องประดับ