คำที่อ่านควบกล้ำไม่แท้

คำที่อ่านควบกล้ำไม่แท้
คำที่อ่านควบกล้ำไม่แท้

ดังที่ทราบกันดีว่าในภาษาไทยจะมีคำควบกล้ำสองลักษณะ คือ คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ ซึ่งสร้างความสับสนให้กับหลายคนว่าแล้วคำไหนต้องอ่านอย่างไร ต้องออกเสียงควบกล้ำด้วยหรือไม่

วันนี้เราได้หาคำตอบมาไว้ให้แล้ว โดยเป็นตัวอย่างคำที่มีตัวควบกล้ำแต่ไม่ต้องออกเสียงตัวควบกล้ำ หรือที่เราเรียกว่าคำควบไม่แท้ แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าคำควบไม่แท้คืออะไร

 

คำควบกล้ำไม่แท้

คำควบกล้ำไม่แท้ คือ คำที่พยัญชนะ ร ควบกับพยัญชนะตัวหน้าประสมสระตัวเดียวกัน เวลาอ่านไม่ออกเสียง ร จะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงเป็นเสียงอื่นไป

1. คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า

คือเหล่าพยัญชนะ จ ซ ศ ส

ได้แก่คำว่า

  • จริง
    ยกเว้นคำว่า แจร, แจรก, แจรง ที่อ่านออกเสียงควบกล้ำ จร
  • ไซร้, ซระ, เซรา, เซราะ, โซรม
  • ศรัทธา, ศรี, ศีรษะ, เศรษฐี, ปราศรัย, เศร้าโศก, อาศรม
  •  สระ, สรง, ประเสริฐ, กำสรด, กำสรวล, เสร็จ, สรรเสริญ, สร้าง, สร่าง, เสริม, สร้อย, แสร้ง, สรวง

 

 

 

2. คำควบไม่แท้ ทควบกับรแล้วออกเสียงกลายเป็นซ

ได้แก่คำว่า

  • ต้นไทร, แทรก, ทรง, พุทรา, อินทรีย์, นกอินทรี, ปลาอินทรี, ทราบ, ทราม, ทราย, เทริด, ทรวง, ทรวดทรง, ทรุดโทรม, ทรงศักดิ์, ฉะเชิงเทรา, ทรัพย์, มัทรี, นนทรี
    ยกเว้นคำว่า นิทรา อ่านว่า นิด - ทรา


หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นไม่มากก็น้อยในเรื่องการอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ หากในอนาคตพบเจอ หรือใช้คำเหล่านี้จะได้ออกเสียงให้ถูกต้อง


อ่านต่อเพิ่มเติม

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำที่อ่านควบกล้ำไม่แท้"