ศูนย์รวมคำศัพท์ หมวดภาษาไทย

รวมชุดหมวดหมู่คำศัพท์ แบ่งตามภาษาหลัก

ภาษาไทยภาษาไทย

คำตรงข้ามกัน ภาษาไทย

คำตรงข้ามกัน ภาษาไทย

คำตรงข้ามกัน

inภาษาไทยภาษาไทย

คำอ่านออกเสียงคำศัพท์

คำอ่านออกเสียงคำศัพท์

อ่านว่า

inภาษาไทยภาษาไทย

พจนานุกรมแปล ไทย – ไทย

พจนานุกรมแปล ไทย – ไทย

พจนานุกรมไทย

inภาษาไทยภาษาไทย

สำนวนไทย พร้อมความหมาย

สำนวนไทย พร้อมความหมาย

สำนวนไทย

inภาษาไทยภาษาไทย

คำสุภาษิต พร้อมความหมาย

คำสุภาษิต พร้อมความหมาย

สุภาษิตไทย

inภาษาไทยภาษาไทย

คำพังเพย พร้อมความหมาย

คำพังเพย พร้อมความหมาย

คำพังเพย

inภาษาไทยภาษาไทย

คำไวพจน์

คำไวพจน์

คำไวพจน์

inภาษาไทยภาษาไทย

คำทับศัพท์

คำทับศัพท์

คำทับศัพท์

inภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทย

คำไทยที่มักเขียนผิด

คำไทยที่มักเขียนผิด

คำไทยที่มักเขียนผิด

inภาษาไทยภาษาไทย

คำราชาศัพท์ ทุกหมวด พร้อมความหมาย

คำราชาศัพท์ ทุกหมวด พร้อมความหมาย

คำราชาศัพท์

inภาษาไทยภาษาไทย

ภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน

inภาษาไทยภาษาไทย

อักษรย่อ คำย่อ ชื่อย่อ - แหล่งรวมอักษรย่อภาษาไทย

อักษรย่อ คำย่อ ชื่อย่อ - แหล่งรวมอักษรย่อภาษาไทย

อักษรย่อ

inภาษาไทยภาษาไทย

พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต

inภาษาไทยภาษาไทย

คำคมคนดัง

คำคมคนดัง

คำคมคนดัง

inภาษาไทยภาษาไทย

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

inภาษาไทยภาษาไทย

ปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก

inภาษาจีนภาษาจีนภาษาไทยภาษาไทย

คำพ่อสอน

คำพ่อสอน

คำพ่อสอน

inภาษาไทยภาษาไทย

คำผญา

คำผญา

คำผญา

inภาษาไทยภาษาไทย

คำคมเพื่อพัฒนาตนเอง

คำคมเพื่อพัฒนาตนเอง

คำคมเพื่อพัฒนาตนเอง

inภาษาไทยภาษาไทย

คำคมเตือนใจ

คำคมเตือนใจ

คำคมเตือนใจ

inภาษาไทยภาษาไทย

คําคมคนอกหัก

คําคมคนอกหัก

คําคมคนอกหัก

inภาษาไทยภาษาไทย

คำคมท้ายรถ

คำคมท้ายรถ

คำคมท้ายรถ

inภาษาไทยภาษาไทย

สุภาษิตจีน

สุภาษิตจีน

สุภาษิตจีน

inภาษาจีนภาษาจีนภาษาไทยภาษาไทย

ปรัชญาจีน

ปรัชญาจีน

ปรัชญาจีน

inภาษาจีนภาษาจีนภาษาไทยภาษาไทย

ปรัชญาชาวบ้าน

ปรัชญาชาวบ้าน

ปรัชญาชาวบ้าน

inภาษาไทยภาษาไทย

คำคมขงเบ้ง

คำคมขงเบ้ง

คำคมขงเบ้ง

inภาษาจีนภาษาจีนภาษาไทยภาษาไทย

คำสมาส รวมคำสมาส ลักษณะ และการใช้คำสมาส

คำสมาส รวมคำสมาส ลักษณะ และการใช้คำสมาส

คำสมาส

inภาษาไทยภาษาไทย

คำสนธิ รวมคำสนธิ ตัวอย่าง การใช้คำสนธิ

คำสนธิ รวมคำสนธิ ตัวอย่าง การใช้คำสนธิ

คำสนธิ

inภาษาไทยภาษาไทย

รวมคำขวัญ วันเด็ก วันปีใหม่ คำขวัญประจำจังหวัด มีทุกคำ

รวมคำขวัญ วันเด็ก วันปีใหม่ คำขวัญประจำจังหวัด มีทุกคำ

คำขวัญ

inภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทย

รวมคำอวยพร วันเกิด วันปีใหม่ วันแต่งงาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

รวมคำอวยพร วันเกิด วันปีใหม่ วันแต่งงาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

คำอวยพร

inภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทย

คติสอนใจ คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

คติสอนใจ คำคมสร้างแรงบันดาลใจ

คติสอนใจ

inภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทย

ชื่อมงคล ตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก เสริมดวง เปลี่ยนชื่อใหม่

ชื่อมงคล ตามวันเกิด ตั้งชื่อลูก เสริมดวง เปลี่ยนชื่อใหม่

ชื่อมงคล

inภาษาไทยภาษาไทย

คำคมความรัก ข้อความที่จะเติมแต่งให้หัวใจคุณเต็มไปด้วยสีชมพู

คำคมความรัก ข้อความที่จะเติมแต่งให้หัวใจคุณเต็มไปด้วยสีชมพู

คำคมความรัก

inภาษาไทยภาษาไทย

คำผวน - ควนผำ - การสลับคำ

คำผวน - ควนผำ - การสลับคำ

คำผวน

inภาษาไทยภาษาไทย

ศัพท์สแลง ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ทันสมัย

ศัพท์สแลง ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ทันสมัย

ศัพท์สแลง

inภาษาไทยภาษาไทย