เสร่อ

ศัพท์สแลง ศัพท์วัยรุ่น

ความหมาย เชย, ล้าสมัย

ตัวอย่างการใช้งาน ใส่กางเกงไม่เข้าพวก ดูเสร่อจริง ๆ

คำอ่าน สะ-เหร่อ

1

"เสร่อ" แปลว่าอะไร - ศัพท์ทันสมัย