ศัพท์สแลง หมวด อ

จำนวนทั้งหมด 2 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ศัพท์สแลง หมวด อ
  1. อย่าหาทำ

    ความหมาย เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ, อย่าทำ

    ตัวอย่างการใช้งาน ร้อนแบบนี้ จะไปวิ่งเหรอ อย่าหาทำ!

  2. เอฟ

    ความหมาย ยืนยันการจองสินค้า ย่อมาจาก ซีเอฟ = CF = Confirm

    ตัวอย่างการใช้งาน เอฟกระเป๋าใบนี้