ศัพท์สแลง หมวด ห

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ศัพท์สแลง หมวด ห
  1. หยิบไปแต่พอดี

    ความหมาย เอาของบริจาคจากตู้ปันสุขไปในปริมาณที่เหมาะสม เผื่อไว้ให้คนอื่นที่ยังเดือดร้อนด้วย ไม่ใช่แย่งหยิบเอาไปกันจนหมด

    ตัวอย่างการใช้งาน หยิบไปแต่พอดีนะจ๊ะ ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องการอาหารไปประทังชีวิต