ศัพท์สแลง หมวด ร

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ศัพท์สแลง หมวด ร
  1. เรียนออนไลน์

    ความหมาย การเรียนของนักเรียนไทยในช่วงโควิด 19 ที่สะท้อนภาพการผลักภาระของกระทรวงไปยังผู้ปกครองที่หลายท่านยังไม่พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านการเงิน

    ตัวอย่างการใช้งาน เปิดเรียนออนไลน์วันแรก 18/05/2563