ศัพท์สแลง หมวด ย

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ศัพท์สแลง หมวด ย
  1. ยืนหนึ่ง

    ความหมาย โดดเด่น

    ตัวอย่างการใช้งาน เรื่องเล่นเกมหน่ะ พี่ยืนหนึ่ง