ศัพท์สแลง หมวด ถ

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ศัพท์สแลง หมวด ถ
  1. ถ้ามีก็แบ่งปัน

    ความหมาย เชิญชวนให้ช่วยกันบริจาคข้าวของใส่ตู้ปันสุข เพื่อร่วมแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงวิกฤติ COVID-19

    ตัวอย่างการใช้งาน ถ้ามีก็แบ่งปันกันได้นะ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด วางใส่ไว้ในตู้ได้เลย