ผลการค้นหา EN-TH Dictionary

หรือ คุณต้องการหาคำศัพท์เหล่านี้ในทุกแอปแทน?eloquencedictionโวหารliterary stylerhetoricalstyleพรรณนาโวหารlocutionphraseologistโวการ

ค้นหาเจอ 23 คำ