ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(walk) on the toes"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  (walk) on the toes

  แปลว่า กระหย่ง

  ตัวอย่าง หล่อนเดินกระหย่งเท้าไปที่เตียงนอน

  ประเภท ADV

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  walk on the toes

  แปลว่า กระโหย่ง

  ตัวอย่าง น้องกระโหย่งเท้าเดินเพราะพื้นสกปรก

  ประเภท V