ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(walk) by in opposite directions"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  (walk) by in opposite directions

  แปลว่า สวนทาง

  ตัวอย่าง เวลาเดินสวนทางกับผู้คนที่อยู่ห้องข้างๆ ผมจะต้องหยิบยื่นรอยยิ้มแห่งมิตรภาพให้

  เพิ่มเติม ลักษณะที่เคลื่อนไปในเส้นทางเดียวกัน แต่ไปในทิศทางตรงข้าม

  ประเภท ADV

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "(walk) by in opposite directions"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
pass in the opposite directionsสวน
come/walk in the opposite directionเดินสวน