ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "pop across"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pop across

    แปลว่า แวะสักพักเดียว, แวะแป๊บเดียว

    ประเภท PHRV

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "pop across"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
pop roundแวะสักพัก, แวะสักแป๊บ
pop overแวะสักพัก, แวะทัก
flying visitแวะสักพัก
pop downแวะสักพัก
pop inเข้าไปพักเดียว, แวะแป๊บเดียว
pop alongแวะสักพักเดียว, แล่นเร็ว, ไปอย่างรวดเร็ว