ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(of the ears) ring"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  (of the ears) ring

  แปลว่า อื้ออึง

  ตัวอย่าง ลมหายใจของเขาใกล้จะหมด หูของเขาเริ่มอื้ออึง

  เพิ่มเติม เซ็งแซ่ไปหมด

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale