ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(of an elephant) be in rut"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  (of an elephant) be in rut

  แปลว่า ตกน้ำมัน

  ตัวอย่าง ช้างตกน้ำมันจะมีอาการดุร้ายมากกว่าปกติ

  เพิ่มเติม อาการที่ช้างพลายเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะมีความกำหนัดแรงกล้าและมีน้ำมันตกย้อยที่บริเวณหน้าและอวัยวะเพศ, ตกมัน หรือ ซับมัน ก็ว่า, เรียกช้างพลายที่มีอาการเช่นนั้นว่า ช้างตกน้ำมัน, ช้างตกมัน หรือ ช้างซับมัน ก็ว่า

  ประเภท V

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "(of an elephant) be in rut"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
be in rut (elephant)ตกมัน
be killed on the neck of an elephantขาดคอช้าง