ภาษาอังกฤษ

middle-of-the-road

IDM

แปลว่า อยู่ระหว่างสองขั้วที่ต่างกัน (โดยเฉพาะทางการเมือง)

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า ซึ่งเดินสายกลาง, ซึ่งยอมรับได้

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • middle-of-the-road
  • middle-of-the-road

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "middle-of-the-road แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"