ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lexicographer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    lexicographer

    แปลว่า ผู้เขียนพจนานุกรม, ผู้ทำพจนานุกรม

    ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lexicographer"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
lexicographyการเขียนหรือทำพจนานุกรม
dictionaryพจนานุกรม
gazetteerพจนานุกรมภูมิศาสตร์
lexiconพจนานุกรม (โดยเฉพาะภาษาโบราณ)
nomenclature dictionaryนามานุกรม
glossaryอภิธานศัพท์, ปทานุกรม, พจนานุกรม
meaningคำแปล
establishing wordคำตั้ง
wordbookพจนานุกรม, หนังสือคำศัพท์, ปทานุกรม

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน