ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "kaka"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    kaka

    แปลว่า อึ (ใช้กับเด็กๆ), ถ่ายอุจจาระ

    ประเภท SL

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "kaka"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
doo-dooอึ (ใช้กับเด็กๆ), ถ่ายอุจจาระ
pooอึ (ใช้กับเด็กๆ), ไปอึ, อึ๊, ถ่ายอุจจาระ
cacaอึ (ใช้กับเด็กๆ), อึ๊, ถ่ายอุจจาระ
poo-pooถ่ายอุจจาระ (ใช้กับเด็ก)
bogymanปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
bogeymanปีศาจในจินตนาการที่ใช้ขู่เด็กๆ
lisp outพูดไม่ชัด (แบบเด็กพูด), พูดอ้อแอ้, พูดใช้เสียงแบบเด็กๆ