ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Kaempferia galanga Linn."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Kaempferia galanga Linn.

    แปลว่า เปราะ

    เพิ่มเติม ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Kaempferia galanga Linn. ในวงศ์ Zingiberaceae หัวและใบมีกลิ่นหอม ใช้เป็นอาหารและทำยาได้

    ประเภท N