ภาษาอังกฤษ

integument

N

แปลว่า ส่วนห่อหุ้มภายนอกของสัตว์หรือพืช (เช่น เปลือกหรือผิวหนัง)

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • integument

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "integument แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"