ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "flavorless"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    flavorless

    แปลว่า รสจืด

    ตัวอย่าง รากต้นหางกระรอกมีรสจืด ใช้ฝนทาและรับประทานแก้พิษงูขบกัด

    ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "flavorless"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
be insipidจืด
be tastelessจืด
does not look goodดูไม่จืด
freshwaterน้ำจืด
depleted soilดินจืด
soupต้มจืด
inland fisheryการประมงน้ำจืด
inland fisheriesประมงน้ำจืด
fresh-water fishปลาน้ำจืด