ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "cowpea"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    cowpea

    แปลว่า พืชจำพวกถั่วชนิดหนึ่ง

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "cowpea"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
beanถั่ว, เมล็ดถั่ว, พืชจำพวกถั่ว
vetchlingพืชตระกูลถั่วจำพวก lathyrus
rushพืชจำพวกกกชนิดหนึ่ง
sumacพืชชนิดหนึ่งจำพวก rhus
sagebrushพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวก artemisia
aconiteพืชมีพิษชนิดหนึ่ง จำพวก aconitum
subspecificซึ่งเป็นชนิดย่อย (พืช, สัตว์), ซึ่งเป็นจำพวกย่อย
subspeciesชนิดย่อย (พืช, สัตว์), จำพวกย่อย
genusตระกูลของพืชและสัตว์, จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ์