• 1

  collect1

  แปลว่า คุมสติ, รวบรวมสติ

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 2

  collect1

  แปลว่า ซึ่งเก็บเงินปลายทาง

  EN-TH Dictionary

  ประเภท ADJ

 • 3

  collect1

  แปลว่า สะสม (แสตมป์, เหรียญ)

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 4

  collect1

  แปลว่า เก็บรวบรวม, รวบรวม

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 5

  collect1

  แปลว่า เก็บเงิน, เก็บค่าเช่า

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 6

  collect1

  แปลว่า เพิ่มพูน, ค่อยๆ เพิ่มขึ้น

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VI

 • 7

  collect1

  แปลว่า เรี่ยไรเงิน, ขอเงินเพื่อการกุศล

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VI

 • 8

  collect1

  แปลว่า เรี่ยไรเงิน, ขอเงินเพื่อการกุศล

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 9

  collect1

  แปลว่า โดยเก็บเงินปลายทาง, โดยให้ผู้รับเป็นคนจ่ายเงิน

  EN-TH Dictionary

  ประเภท ADV

 • 10

  collect1

  แปลว่า ไปนำมา, ไปเอามา, ไปพาตัวมา

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม