ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "(algebraic) equation"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  (algebraic) equation

  แปลว่า สมการ

  ตัวอย่าง ภาษาที่มนุษย์ใช้มีลักษณะเป็นคำพูด หรือเป็นสมการในการคำนวณ แบบเดียวกับที่ใช้ในวิชาพีชคณิต

  เพิ่มเติม ข้อความที่แสดงความเท่ากันของนิพจน์ 2 นิพจน์ เฉพาะบางค่าของตัวไม่ทราบค่าที่ปรากฏในนิพจน์นั้นๆ หรือการเหมือนกันของข้อความย่อย 2 ข้อความที่ปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องหมาย =

  ประเภท N

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "(algebraic) equation"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
equationความเท่าเทียมกัน, ความสมดุล
algebraicเกี่ยวกับพีชคณิต
chemical equationสมการเคมี
quadratic equationสมการซึ่งมีตัวไม่รู้ค่าเป็นจำนวนยกกำลังสอง
quadraticallyอย่างเป็นสมการ 2 ชั้น
quadraticเกี่ยวกับสมการ 2 ชั้น
quadraticsสาขาพีชคณิตที่ศึกษาเกี่ยวกับ quadratic equation

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน