ภาษาไทย

ให้ข้อมูลผิดๆ, แจ้งข่าวผิดๆ

VT

ภาษาอังกฤษ misinform

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ให้ข้อมูลผิดๆ, แจ้งข่าวผิดๆ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ให้ข้อมูลผิดๆ, แจ้งข่าวผิดๆ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"