ภาษาไทย

โดยสัญชาตญาณ, โดยการหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นเอง

ADJ

ภาษาอังกฤษ intuitive

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • โดยสัญชาตญาณ, โดยการหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นเอง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "โดยสัญชาตญาณ, โดยการหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นเอง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"