ภาษาไทย

แสดงท่าทางเกินจริง, เหมือนการแสดงละคร, มารยา, เสแสร้ง

ADJ

ภาษาอังกฤษ histrionic

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ histrionical

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แสดงท่าทางเกินจริง, เหมือนการแสดงละคร, มารยา, เสแสร้ง
  • แสดงท่าทางเกินจริง, เหมือนการแสดงละคร, มารยา, เสแสร้ง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "แสดงท่าทางเกินจริง, เหมือนการแสดงละคร, มารยา, เสแสร้ง"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"