ภาษาไทย

เกี่ยวกับการกบฎ, ซึ่งทำให้เกิดการจลาจล, เกี่ยวกับการต่อต้าน

ADJ

ภาษาอังกฤษ insurrectionary

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เกี่ยวกับการกบฎ, ซึ่งทำให้เกิดการจลาจล, เกี่ยวกับการต่อต้าน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เกี่ยวกับการกบฎ, ซึ่งทำให้เกิดการจลาจล, เกี่ยวกับการต่อต้าน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"