ภาษาไทย

สารอีเทอร์, สารอีเทอร์ที่ใช้เป็นตัวละลาย มีกลิ่นหอม

N

ภาษาอังกฤษ aether

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • สารอีเทอร์, สารอีเทอร์ที่ใช้เป็นตัวละลาย มีกลิ่นหอม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สารอีเทอร์, สารอีเทอร์ที่ใช้เป็นตัวละลาย มีกลิ่นหอม ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"