ภาษาไทย

ร่ำรวย, มั่งคั่ง

ADJ

ภาษาอังกฤษ affluent

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ well-fixed

Posted on by Admin

IDM

ภาษาอังกฤษ be well-off

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ร่ำรวย, มั่งคั่ง
  • ร่ำรวย, มั่งคั่ง
  • ร่ำรวย, มั่งคั่ง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ร่ำรวย, มั่งคั่ง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"