ภาษาไทย

ระหว่างประเทศ, โดยเป็นสากล, นานาชาติ

ADV

ภาษาอังกฤษ internationally

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ระหว่างประเทศ, โดยเป็นสากล, นานาชาติ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ระหว่างประเทศ, โดยเป็นสากล, นานาชาติ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"