ภาษาไทย

ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า

PHRV

ภาษาอังกฤษ keep until

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ keep till

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า
  • ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ยังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือสภาพดีจนกว่า ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"