ภาษาไทย

บ่น (คำไม่เป็นทางการและส่วนมากใช้ทางทหาร), ตำหนิ

PHRV

ภาษาอังกฤษ brass off

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • บ่น (คำไม่เป็นทางการและส่วนมากใช้ทางทหาร), ตำหนิ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "บ่น (คำไม่เป็นทางการและส่วนมากใช้ทางทหาร), ตำหนิ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"