ภาษาไทย

ที่แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้

ADJ

ภาษาอังกฤษ irrefutable

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่แย้งไม่ได้, ที่เถียงไม่ได้ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"