ภาษาไทย

ที่ช่วยเหลือ, ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ

ADJ

ภาษาอังกฤษ accommodating

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ที่ช่วยเหลือ, ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ที่ช่วยเหลือ, ที่พยายามทำให้สะดวกสบาย, ที่พยายามทำให้พอใจ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"