ภาษาไทย

ตะวันออกกลาง

N

ภาษาอังกฤษ Middle East

ตัวอย่าง เกิดวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางเมื่อหลายเดือนก่อน

เพิ่มเติม กลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดียและปากีสถาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา, เดิมหมายรวมถึงประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย และ พม่า ด้วย

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ Middle East

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตะวันออกกลาง หมายถึง:

  1. น. กลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศอินเดียและปากีสถาน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา, เดิมหมายรวมถึงประเทศอัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย และพม่า ด้วย.

 ภาพประกอบ

  • ตะวันออกกลาง
  • ตะวันออกกลาง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตะวันออกกลาง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"