ภาษาไทย

ซึ่งมีลักษณะของการสนทนา, ซึ่งมีลักษณะของการอภิปราย

ADJ

ภาษาอังกฤษ interlocutory

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งมีลักษณะของการสนทนา, ซึ่งมีลักษณะของการอภิปราย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งมีลักษณะของการสนทนา, ซึ่งมีลักษณะของการอภิปราย ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"