ภาษาไทย

จำนวนเต็ม

N

ภาษาอังกฤษ integer

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ integer

ตัวอย่าง เลขจำนวนเต็มได้แก่ 1, 2, 3

เพิ่มเติม จำนวนที่เป็นจำนวนนับ, จำนวนนับติดเครื่องหมายลบ, ศูนย์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย จำนวนเต็ม หมายถึง:

  1. (คณิต) น. จํานวนที่เป็นจํานวนนับ, จํานวนนับติดเครื่องหมายลบหรือศูนย์.

 ภาพประกอบ

  • จำนวนเต็ม
  • จำนวนเต็ม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "จำนวนเต็ม ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"