ภาษาไทย

คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร

N

ภาษาอังกฤษ affidavit

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"